Du har mulighed for tilskud fra den offentlige sygesikring, hvis du er:

 • Røveri-, volds, eller voldtægtsoffer
 • Trafik- eller ulykkesoffer
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorlig invaliderende sýgdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Person, der har forsøgt selvmord
 • Kvinde, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Person, der inden dit 18. år har væert udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression
 • Personer der lider af let til moderat angst, herunder OCD og er mellem 18 og 37 år
 • Du skal have en skriftlig henvisning fra din egen læge.
 • Der ydes tilskud til 12 konsultationer til depression dog 2 x 12 konsultationer

 

Du betaler selv 40% af honoraret, hvilket pr. 1. oktober 2012 er kr.397,00 for den første konsultation og 331,00 for de følgende konsultationer.