Psykologbehandling indledes med en afklarende samtale hvor problemets omfang og art defineres og hvor man sammen aftaler, hvordan der skal arbejdes med det.

Behandlingen består i en række samtaler, hvor du sammen med psykologen undersøger dit problem og evt. baggrunden for det. Gennem denne proces vil du udvikle større selvforståelse og du vil få flere perspektiver på dit liv. Dette giver øget evne til løse problemet på en tilfredsstillende måde.

Behandlingens varighed afhænger af hvad det drejer sig om. Det kan være alt imellem få samtaler til længerevarende behandling.