UDDANNELSE OG ARBEJDE

Jeg er cand. psych. fra Københavns Universitet og Autoriseret psykolog af socialministeriet.

Jeg er uddannet i eksistentiel psykoterapi,i psykodynamisk terapi af personlighedsforstyrrelser, kognitiv terapi og kropsoienteret psykoterapi.
Jeg er godkendt som specialist i psykoterapi og klinisk psykologi af Dansk Psykologforening.
Jeg har arbejdet følgende steder:

Scleroseforeningen

med rådgivning og behandling i forhold til de psykologiske følger af alvorlig fremadskridende invaliderende sygdom

www.scleroseforeningen.dk

Mødrehjælpen

med rådgivning og behandling af familieproblemer, følger af vold, spørgsmål ved abort, den enlige unge mor.
www.mhj1983.dk

Hillerød sygehus psykiatrisk afdeling

med undersøgelse, behandling, rådgivning og supervision af personale i forhold til sindslidelser

fra alvorlig psykose, angst, depression, spiseforstyrrelse, følger af incest, selvmordsforsøg, sorg og livskriser.

Landsforeningen Bedre Psykiatri - tidligere Landsforeningen Pårørende

til sindslidende

med rådgivning og behandling individuelt og grupper af de problemstillinger der følger med at være pårørende til et

menneske med en sindslidelse. Dette kan for eksempel være: Hvordan hjælper man bedst?

Hvordan tackler man de følelser man selv oplever?

Hvordan finder man den bedste hjælp i behandlingssystemet?

Dette gælder både forældre hvis barn udvikler en sindslidelse, voksne "børn" af sindslidende forældre, søskende,

partnere, venner og kollegaer.

Jeg har undervist pårørende i hvordan de bedst rådgiver andre pårørende og supervisert personalet.
www.bedrepsykiatri.dk

Dannerhusets juridiske, sociale og psykologiske rådgivning.

Som frivillig rådgiver gennem mange år har jeg i denne tværfaglige gruppe rådgivet kvinder der har været udsat for vold
www.dannerhuset.dk

Senfølger efter SEKSUELLE OVERGREB I BARNDOMMEN

Jeg er tilknyttet socialstyrelsen under socialministeriets projekt
psykolog behandling til mennesker med senfølger efter seksuelle
overgreb i barndommen.

Her kan man få bevilliget 11 gratis samtaler efter henvendelse til:

Socialstyrelsen
Voksen

Telefon: 72 42 41 00

Yderligere oplysninger findes på deres hjemmeside
www.socialstyrelsen.dk
Her går man ind under Udsatte og finder psykologordninge. Her findes
også ansøgningsskemaer.

Privat praksis

Jeg har gennem alle årene haft privat praksis

hvor jeg har rådgivet og behandlet mennesker med alle former for psykologiske problemer.

Jeg er 64 år, gift, har 2 voksne børn og er bedstemor.